Dr. E.M.A. (Eric) Smaling

foto Dr. E.M.A. (Eric) Smaling
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL

Als wetenschapper een wat a-typische SP'er, die zich in beide Kamers op vriendelijke doch krachtige wijze inzette voor duurzaamheid, biologische en diervriendelijke landbouw en tevens voor een ruimhartige tegemoetkoming aan door de gaswinning getroffen Groningers. Hij was vanaf 1998 hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie in Wageningen en later ook hoogleraar duurzame landbouw in Enschede en lid van de directie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. In de Eerste Kamer hield hij zich met name bezig met het landbouwbeleid en in de Tweede Kamer was hij onder meer woordvoerder verkeer, energie en ruimtelijke ordening. Mede-auteur van jeugdboeken, onder andere over ondervoeding in Afrika. Sinds 2019 is de heer Smaling Statenlid in Noord-Holland.

SP
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, kandidaat Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Eric Marc Alexander (Eric)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 augustus 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (omstreeks 1982-1994)
 • GroenLinks (omstreeks 1994-2000)
 • SP (Socialistische Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie, Wageningen Universiteit, van 1998 tot 2002 (coördinator Noord-Zuid programma)
 • hoogleraar duurzame landbouw, Internationaal Instituut voor Geo-Informatie Wetenschap en Aardobservatie (ITC) te Enschede en bij leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen, Wageningen Universiteit, van september 2004 tot 2013
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 14 mei 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 2013 tot 23 maart 2017
 • onderzoeker op het gebied van voedselkwaliteit en bodemvruchtbaarheid, Wageningen Environmental Research, WUR, vanaf 1 oktober 2017 (3 dagen per week)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, vanaf 28 maart 2019

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 14 mei 2013 tot 15 april 2014 Manja Smits als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
 • lid wetenschappelijke adviesraad "Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU)", Vrije Universiteit
 • lid redactieraad wetenschappelijk tijdschriften "Nutrient Cycling in Agro-Ecosystems" en "Agriculture Ecosystems & Environment"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
tweede vicevoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juni 2007 tot mei 2013

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het niet voor regionale netbeheerders laten gelden van het groepsverbod. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.560)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn partner is jeugdboekenschrijver
 • Kreeg in 2010 een anonieme melding dat de journalist/schrijver Eelke de Jong (1935-1987) zijn biologische vader was
 • Zijn (stief)vader was directielid van een staal- en metaalhandel, zijn moeder was werkzaam bij de jeugdbibliotheek in Amsterdam

verkiezingen
 • Stond in 2014 als tweede op de SP-kandidatenlijst bij de Europese verkiezingen. Miste een zetel omdat Anne-Marie Mineur met voorkeurstemmen werd gekozen.
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.