Onderhandelaars leggen laatste hand aan concept-regeerakkoord

maandag 5 februari 2007, 8:49

De onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben onder leiding van informateur Wijffels de laatste hand gelegd aan het ontwerp-regeerakkoord. Naar verwachting zullen de drie fracties zich daar vandaag al over buigen, zodat morgen het regeerakkoord definitief kan worden vastgesteld.

Van het contept-akkoord zijn de afgelopen dagen al enkele hoofdlijnen bekend geworden.

  • er komt een belastingvoordeel voor wie na het 65e levensjaar blijft werken. Eerder stoppen wordt vanaf 2011 belast voor mensen met een aanvullend pensioen van meer dan € 15.000; als je doorwerkt, vervalt de heffing
  • de hypotheekrenteaftrek blijft onaangetast
  • de huren mogen niet meer stijgen dan de inflatie; de huurliberalisatie gaat niet door
  • het ontslagrecht blijft voorlopig ongewijzigd; de sociale partners moeten eerst instemmen met een eventuele verandering
  • er komt € 800 miljoen extra voor milieu-investeringen
  • kinderopvang wordt niet gratis, maar er komt wel € 750 miljoen voor verbetering van de kinderopvang
  • er komt meer geld voor reïntegratie van arbeidsongeschikten; boven de 45 jaar vindt geen herkeuring meer plaats
  • het aantal ambtenaren wordt verminderd
  • er komt een pardonregeling voor asielzoekers die voor 2001 in Nederland waren
  • bij de begroting wordt uitgegaan van een groei van twee procent

bron: Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, 3 februari