Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink

foto Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink

Politica van de ChristenUnie, die ruim vijf jaar deel uitmaakte van de Tweede Kamer. Zij was daarvoor gemeenteraadslid in Zwolle en freelance bureauredacteur bij diverse tijdschriften. Hield zich als Kamerlid met name bezig met volksgezondheid, ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en Europese zaken en maakte deel uit van het Presidium van de Tweede Kamer. Voerde in 2011 strijdbaar het parlementaire verzet aan tegen versobering van het persoonsgebonden budget. Werd na haar Kamerlidmaatschap regiomanager bij de Landelijke Huisartsenvereniging en directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Is sinds 1 januari 2020 directeur van Valente (maatschappelijke hulpverlening).

ChristenUnie
in de periode 2007-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Emma Eleonora (Esmé)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 24 juli 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van 1999 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 20 september 2012
 • bestuurder Coöperatieve Palliatieve Zorg Nederland, van 1 maart 2018 tot 1 januari 2020
 • directeur Valente, vanaf 1 januari 2020 (fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Hospice 'Kuria', vanaf juli 2014
 • lid Raad van Toezicht Kinderhospice Binnenveld, vanaf oktober 2017

vorige (2/6)
 • lid bestuur Stichting Fibula, van juli 2014 tot januari 2018
 • lid Raad van Toezicht Kringwijs, van december 2016 tot januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 november 2009 tot november 2010
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 2010 tot 20 september 2012

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van de Sprank
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Christen in de gezondheidszorg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2011 een motie van afkeuring in tegen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wegens haar voorstellen tot bezuiniging op het pgb. (30.597)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In de zomer van 2012 concludeerde De Volkskrant op basis van eigen onderzoek dat zij gemeten over twee kabinetsperioden de meeste moties door de Tweede Kamer had geloodst.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.