Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen

foto Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen
bron: PvdA

Haagse PvdA-bestuurder en politicus, die na acht jaar wethouderschap (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie) in de hofstad ruim zes jaar Tweede Kamerlid was. Voor zijn politieke loopbaan was hij negentien jaar ambtenaar bij de provincie Zuid-Holland. Als Kamerlid woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen, financiering partijen, normering inkomens) en Koninkrijksrelaties en in 2007-2010 voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. Zat verder een werkgroep voor die zich bezighield met de toekomst van de Jeugdzorg. Was een jaar fractiesecretaris en lid van het Kamerpresidium. Werd in 2013 voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag.

PvdA
in de periode 2007-2013: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pierre Maria Michel (Pierre)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 oktober 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • wethouder (van onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheid en integratie) van 's-Gravenhage, van april 1998 tot april 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 1 september 2013
 • voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan te 's-Gravenhage, van 1 september 2013 tot 1 maart 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • bestuurslid Carnegie Heldenfonds, vanaf september 2020
 • lid Raad van Toezicht Amare, vanaf januari 2021

vorige (2/16)
 • lid Raad van Toezicht Platform Beta techniek, van september 2016 tot december 2019
 • lid Raad van Commissarissen Stichting Stadsherstel te 's-Gravenhage, van november 2011 tot juli 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 maart 2012 tot 1 november 2011
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 september 2012 tot 1 november 2012

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Wereldplein
 • ambassadeur Residentieclub van ADO-Den Haag

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Medeondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
 • Nam in 2012 de medeverdediging over van Anja Timmer van een door haar, Boris van der Ham (D66) en Naima Azough (GL) ingediend initiatiefwetsvoorstel tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (eerste lezing grondwetsherziening) (32.411)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werkte toen hij scholier was alle vakanties in de tuinbouw

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.