Verlaging van de voorkeursdrempel is van de baan

maandag 4 september 2006, 9:04

Minister Nicolaï van bestuurlijke vernieuwing zal het wetsvoorstel over verlaging van de voorkeursdrempel intrekken. Voortaan zou nog slechts 12,5 procent van de kiesdeler (ongeveer 10.000 stemmen) in plaats van 25 procent van de kiesdeler nodig zijn om via voorkeurstemmen een zetel in de Tweede Kamer te behalen.

Het wetsvoorstel was ingediend door minister Pechtold. Hij wilde de band tussen kiezer en gekozenen vergroten. Een dag voor de val van het tweede kabinet-Balkenende bleek dat de Tweede Kamer in overgrote meerderheid het voorstel steunde, maar er moest nog wel formeel over worden gestemd. Alleen de fracties van ChristenUnie en SGP voelden niet voor de wijziging. Minister Nicolaï vreest dat de lage drempel door kandidaten misbruikt kan worden door gunsten aan kiezers te beloven.

Het voorstel was onderdeel van het akkoord, dat CDA, VVD en D66 sloten na de verwerping door de Eerste Kamer van het voorstel over de gekozen burgemeester (de zogenaamde Paascrisis).

bronnen: Trouw en NRC Handelsblad