Nationale Conventie doet 41 aanbevelingen, waarvan de helft snel is te realiseren

maandag 28 augustus 2006, 9:00

De door minister Pechtold ingestelde Nationale Conventie over bestuurlijke vernieuwing doet in haar concept-eindverslag 41 aanbevelingen. Het gaat onder meer om het door te Tweede Kamer laten voordragen van de kabinetsformateur, het toekennen van een terugzendrecht aan de Eerste Kamer en invoering van een bindend correctief wetgevingsreferendum. Bij de kabinetsformatie zouden er minder strakke afspraken moeten worden gemaakt, waardoor de positie van de Kamer wordt versterkt.

Door de voorstellen moet het vertrouwen van de burgers in de politiek worden hersteld. Van de 41 aanbevelingen zijn er 21 eenvoudig, zonder wetswijziging, te realiseren. De voordracht van de kabinetsformateur door de Tweede Kamer is er daar één van.

Andere op korte termijn te realiseren aanbevelingen:

 • voer een ander commissiestelsel in de Tweede Kamer in: minder vaste commissies en meer themacommissies voor de duur van een zitting
 • houd ook parlementaire enquêtes naar maatschappelijke problemen
 • geef meer ruimte aan ambtenaren om Kamerleden informatie te verstrekken
 • houd hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden
 • benoem een minister voor regelvereenvoudiging
 • experimenteer met burgerfora
 • verbeter de ambtelijke ondersteuning van Eerste en Tweede Kamerleden

Op langere termijn te realiseren aanbevelingen

 • regel in de Grondwet dat de regering op de derde dinsdag in mei verantwoording aflegt aan de Staten-Generaal
 • geef de minister-president de bevoegdheid zelfstandig ministers en staatssecretarissen voor benoeming en ontslag voor te dragen
 • maak rechtstreekse verkiezing van de minister-president mogelijk, met behoud van de vertrouwensregel
 • verhoog de subsidies aan politieke partijen; ook partijen die niet in de Tweede Kamer zitten moeten onder voorwaarden voor subsidie in aanmerking komen
 • voeg aan de Grondwet een hoofdstuk toe met de belangrijkste constitutionele uitgangspunten
 • voer een andere procedure voor grondwetsherziening in: één lezing in beide Kamers, aanvaarding in beide Kamers met 2/3 meerderheid en daarna een referendum over alle voorstellen
 • herstel de mogelijkheid van het dubbelmandaat (lid Staten-Generaal en lid Europees Parlement)

bron: concept-eindrapport Nationale Conventie


meer over