Drs. A.J. (Ad) Koppejan

foto Drs. A.J. (Ad) Koppejan
bron: Ad Koppejan

Politicus en ondernemer uit een christelijk Zeeuwse middenstandsgezin, die in 2006 voor het CDA in de Tweede Kamer kwam. Speelde in 2010 een opvallende rol toen hij zich met Kathleen Ferrier lange tijd verzette tegen samenwerking met de PVV. Begon zijn politieke loopbaan als voorzitter van het CDJA en was voor zijn voorzitterschap ook medewerker van een CDA-Tweede Kamerlid. Hij was daarna bestuurder van de Vervoersbond CNV en hoofd communicatie van het Havenbedrijf Amsterdam en vervolgens zelfstandig ondernemer. Als Zeeuws Kamerlid was hij woordvoerder visserij- en waterbeleid en later ook economische zaken. Hield zich onder andere bezig met administratieve lasten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kredietunies. Voornaam tegenstander van het ontpolderen van de Hedwigepolder. Energiek en werkzaam Kamerlid.

CDA
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Adriaan Jacobus (Ad)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoutelande (Zld.), 2 oktober 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • zelfstandig ondernemer/eigenaar/directeur "Swinth" (consultancy, ontwikkelen van internetconcepten en -producten en projectmanagement van internet- en communicatieprojecten), ''E-Grant'' (ondersteunen van online dienstverlening van overheden) en ''Informatie Veiligheid Overheid-Partners'', vanaf januari 1999 (tevens directeur retailplatform.com b.v. en Elsenbeheer b.v.)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
 • project- en interim-manager, geassocieerd met Bureau Berenschot, vanaf september 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • lid college van Kerkrentmeesters, Protestantse Kerk Zoutelande
 • voorzitter bestuur Stichting ter bevordering van de christelijke pers, vanaf januari 2022

vorige (2/6)
 • penningmeester Stichting Cruise Toerisme Zeeland, van 2014 tot 2016
 • lid Raad van Commissarissen Zeeuwland (voorheen Woonburg), van juni 2014 tot januari 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
voorzitter Comité van aanbeveling Stichting voor stimulering van topsportjudo voor jongeren in Zeeland

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Bracht in 2012 een initiatiefnota uit over acquisitiefraude en spookfacturen (32.233)
 • Nam het initiatief om kredietunies weer mogelijk te maken in Nederland $O vkufjfzjnxic

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Oprichter en contactpersoon vanuit de CDA Tweede Kamerfractie van het CDA Theologen Netwerk (2010 – 2012)
 • Trok zich in 2012 terug als Tweede Kamerkandidaat, nadat hij op de ontwerp-kandidatenlijst op plaats negentien was gezet.
 • vanuit het CDA actief in het politiek netwerk Jaar van de Ruimte, (2014 – 2016)

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn broer Chris overleed in april 1995 in Australië op 20-jarige leeftijd, een week later overleed zijn moeder
 • Na het overlijden van zijn moeder in 1995 (zijn vader was reeds overleden) verhuisde hij uit Amsterdam en ging hij in zijn ouderlijk huis in Zoutelande wonen om voor zijn toen 14-jarige zusje Esther te zorgen
 • Zijn echtgenote was Statenlid voor het CDA in Zeeland

verkiezingen
 • Was in 1998 nummer 37 op de CDA-kandidatenlijst en werd niet gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.