H.Th.M. (Hein) Pieper

foto H.Th.M. (Hein) Pieper

Uit het katholieke maatschappelijk werk afkomstige Drent, die in maart 2009 tussentijds Tweede Kamerlid voor het CDA werd. Hij bleef dat tot de verkiezingen van 2010. Hij was daarvoor pastoraal werker en directeur van het Verband van Katholieke Maatschappelijke organisaties. Als Kamerlid hield hij zich met name bezig met natuurbeleid, arbeidsmarktbeleid, armoedebestrijding en werk en bijstand. De commissie voor LNV stelde hem aan als rapporteur van de voortgangsrapportage ecologische hoofdstructuur. Sinds april 2011 is hij dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel en sinds 2015 vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen.

CDA
in de periode 2009-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henderikus Theodorus Maria (Hein)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuw-Schoonebeek (gem. Schoonebeek), 10 mei 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 maart 2009 tot 17 juni 2010
  • dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel, vanaf 15 april 2011
  • vicevoorzitter Unie van Waterschappen (UVW), vanaf oktober 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/16)
  • voorzitter Blue Deal Nederland-Zuid Afrika, vanaf 2019
  • lid Mission Board for Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation (advisering Europese Commissie over innovatie), vanaf september 2019

vorige (2/30)
  • lid klankbordgroep 'Sterk bestuur in Gelderland', van 2014 tot 2015
  • lid programmaraad Trendbureau Overijssel, van 2017 tot 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Eén van de voornaamste initiatiefnemers van het Slangenburgberaad, een groep van 250 CDA'ers die zich bezighoudt met de toekomstige koers van de partij

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was RK-pastor te Beesd, Rumpt, Gellicum en Rhenoy

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.