Kiesraad: in elke gemeente minimaal een stemlokaal voor gehandicapten

dinsdag 8 augustus 2006, 15:15

In elke gemeente moet een stemlokaal zo zijn ingericht dat zowel visueel als lichamelijk gehandicapten van hun stemrecht gebruik kunnen maken. Deze aanbeveling doet de Kiesraad in een 'spontaan' advies naar aanleiding van een oproep van een aantal belangengroeperingen van gehandicapten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 konden in elf gemeenten visueel gehandicapten gebruik maken van een aangepaste stemmachine. Gebleken is dat het stemmen met deze aangepaste machine door de gebruikers werd gewaardeerd.

De Kiesraad vindt dat de toegankelijkheid van verkiezingen, ook voor (visueel) gehandicapten een groot goed is. In de Kieswet staat al zo veel mogelijk stemlokalen ook voor kiezers met een lichamelijke handicap moeten zijn ingericht.

De Kiesraad doet daarom nu de aanbeveling de wet zodanig aan te passen dat elke gemeente verplicht een stemlokaal heeft voor (visueel) gehandicapten. Daarbij denkt de Raad aan de volgende voorzieningen:

  • een aangepaste stemmachine
  • drempel-overbruggers
  • aangepaste doorgangsmaten
  • manoeuvreerruimte voor rolstoelgebruikers
  • een stembureaulid die ook de gebarentaal kent.

Dit advies sluit goed aan bij het voornemen van de minister het mogelijk te maken dat kiezers kunnen stemmen in een stemlokaal naar keuze.

bron: advies Kiesraad dd. 31 juli 2006