Kabinet-Balkenende II gevallen

donderdag 29 juni 2006, 9:44

Het tweede kabinet-Balkenende is gevallen. Nadat D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan vanmiddag namens haar fractie verklaarde het kabinet-Balkenende II niet langer te steunen, trokken de D66-bewindslieden vanavond hieruit hun conclusie en stapten op. Vice-premier Brinkhorst legde hierover in de Tweede Kamer een verklaring af.

De overige bewindslieden zullen hun portefeuilles ter beschikking stellen. Premier Balkenende kondigde in de Kamer aan dat de koningin consultaties zal starten over de ontstane politieke situatie en dat wordt aangestuurd op vervroegde verkiezingen.

Eerder leken CDA en VVD aan te sturen op voortzetting van het kabinet zonder D66. Zij stelden dat het kabinet nog altijd het vertrouwen van een meerderheid van de Kamer had. De oppositie vond echter dat het wegvallen van de parlementaire basis reden was voor een gang naar de koningin. De aankondiging van vervroegde verkiezingen maakt vorming van een interim-kabinet onwaarschijnlijk. De huidige ministers van CDA en VVD zullen aanblijven tot er na de verkiezingen een nieuw kabinet kan worden gevormd.

Van der Laan zegde vanmiddag namens haar fractie het vertrouwen in het kabinet op in reactie op een verklaring van minister-president Balkenende in de Tweede Kamer. De premier deelde dat het kabinet unaniem tot de conclusie was gekomen dat, ondanks de steun die regeringsfractie D66 daaraan gaf, de verworpen motie van afkeuring tegen minister Verdonk geen gevolgen had voor het functioneren van het kabinet. Door de stap van D66 kon het kabinet niet langer rekenen op een meerderheid en ontviel de parlementaire basis aan het kabinet.

Fractievoorzitter Van der Laan verklaarde vanochtend vroeg, aan het einde van het debat over de naturalisatie van Hirsi Ali, dat het vertrouwen in minister Verdonk door de D66-fractie is opgezegd. Zij vond dat minister Verdonk moest opstappen. Toen dat niet gebeurde, was dat reden voor D66 om te breken met het kabinet.