Kabinet schrapt embargo Prinsjesdag; protest presidium Tweede Kamer

donderdag 27 april 2006, 11:55

Het kabinet heeft besloten de bestaande embargoregeling voor Prinsjesdag op te heffen. Deze regeling hield in dat de desbetreffende stukken al een paar dagen onder 'embargo' beschikbaar waren voor Kamerleden en pers. Het kabinet wil de stukken nu pas beschikbaar stellen op het moment van openbaarmaking. Dit betekent dat Kamerleden pas op de middag van Prinsjesdag over de stukken kunnen beschikken.

Dit blijkt uit een brief van het presidium van de Tweede Kamer aan de Tweede-Kamerleden. Het presidium stelt de leden voor niet met het besluit van het kabinet in te stemmen. De dag na Prinsjesdag worden in de Tweede Kamer naar aanleiding van Prinsjesdag de Algemene en Politieke Beschouwingen gehouden. Kamerleden moeten dit debat goed kunnen voorbereiden, zo vindt het presidium. Bovendien stelt de Kamer zelf haar agenda vast en moet dan ook tijdig over de relevante stukken kunnen beschikken.

Het presidium stelt verder dat het kabinet bij het vervallen van het embargo een voorsprong heeft op de Kamerleden. Discussies over de Prinsjesdagstukken worden dan in en met de media gevoerd in plaats van in en met de Tweede Kamer, 'omdat de Kamer als staatsrechtelijk orgaan nog bezig is deze stukken te bestuderen. Bovendien plaatst deze wijze van werken de Kamer op Prinsjesdag onmiddellijk op achterstand. Immers het kabinet heeft alle gelegenheid zijn voornemen en zienswijzen ook in de pers uitvoerig toe te lichten, terwijl de Kamer c.q. de fracties daar niet gedocumenteerd op kunnen reageren', aldus het presidium.

Het presidium stemt wél in met het besluit van het kabinet de embargoregeling voor Verantwoordingsdag op te heffen. Er was toch al besloten het algemene verantwoordingsdebat over de jaarverslagen niet op de donderdag na de derde woensdag van mei te houden, maar pas na een voorbereiding door de commissies. Dan hebben Kamerleden tijd genoeg om de stukken tot zich te nemen.

bron: brief presidium Tweede Kamer


letterlijke tekst

verwant nieuws

meer over