Ombudsman uit kritiek op trage overheid

woensdag 19 april 2006, 14:02

Het is volgens de Nationale Ombudsman de vraag of de overheid voldoende beseft dat burgers in problemen kunnen komen door traagheid bij de uitvoering van regelgeving. Hij schrijft dat in zijn jaarverslag 2005. De overheid moet de burger als uitgangspunt nemen bij grote veranderingen. Voldoende voorbereidingstijd is daarbij noodzakelijk.

Als burgers die toch al in een financieel zwakke positie verkeren te laat een uitkering, subsidie, betaling of bijvoorbeeld de zorgtoeslag ontvangen, raken zij al snel in acute geldzorgen. Ombudsman prof. Brenninkmeijer vraagt zich af of uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst en het UWV wel voldoende waren voorbereid op recente grote veranderingen in de wetgeving.

De overheid zou volgens hem meer dan nu een dienstbare overheid moeten zijn, die door lessen te trekken uit gemaakte fouten herhaling daarvan voorkomt. Ook zou de communicatie tussen overheid en burgers moeten worden verbeterd. Vaak ontbreekt bij een (negatieve) beslissing een heldere uitleg.

bron: persbericht Nationale Ombudsman