Kabinet wil norm voor inkomens publieke sector

vrijdag 14 april 2006, 10:03

De ministerraad is overeengekomen dat het advies 'Beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers' van de commissie-Dijkstal van november 2005 wordt uitgevoerd. De commissie deed aanbevelingen over salarissen, onkostenvergoedingen en inkomen uit nevenfuncties van gekozen en benoemde bestuurders.

Het kabinet wil een hiërarchische opbouw van de salarissen van bestuurders realiseren. Het ministerssalaris zal in de publieke sector de norm geven. De achterstand in salaris van een minister op die van een topambtenaar zal daarom moeten worden ingelopen. Daartoe zal een minister in de komende kabinetsperiode 30 procent meer gaan verdienen. Het salaris van de minister-president zal nog 10 procent hoger komen te liggen dan het ministersalaris.

Het advies heeft gevolgen voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer, commissarissen van de Koningin, gedeputeerden, Statenleden, burgemeesters, wethouders, raadsleden en waterschapsbestuurders.

Al in april 2004 publiceerde de commissie-Dijkstal het rapport 'Over dienen en verdienen.' Hierin werden op verzoek van de regering adviezen gedaan over de beloning en rechtspositie van de politieke en ambtelijke top. Deze adviezen zijn inmiddels als uitvoeringswetgeving naar de Tweede Kamer gezonden.

bron: persbericht ministerraad


meer over