Donner deelt negatieve beeld van Tbs-stelsel niet

maandag 27 maart 2006, 8:59

Minister Donner is, hoewel deskundigen soms kritische geluiden laten horen, tamelijk positief over de resultaten van het TBS-stelsel. Hij benadrukte tijdens de laatste dag van de verhoren door de onderzoekscommissie TBS dat het aantal recidiven (veroordeelden die in herhaling vallen) daalt en dat de behandeling steeds doelmatiger blijkt te zijn.

Donner toonde zich wel bereid opnieuw na te denken over een langere periode van toezicht. Een wetsvoorstel om de periode van toezicht te verlengen tot zes jaar, werd door het kabinet-Balkenende uiteindelijk niet ingediend, omdat de Tweede Kamer die periode te lang vond. De wens tot langer toezicht bestaat echter nog steeds. Vermoedelijk zal dit ook één van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie worden.

Oud-minister Korthals, die eveneens werd verhoord, meende dat de Kamer zich te veel op incidenten richt. Publiciteit rond incidenten verlamt volgens hem het systeem van TBS.

bronnen: NU.nl, NRC Handelsblad, 25 maart