Vierde dag onderzoek Tbs-stelsel in teken van verlof en recidive

dinsdag 21 maart 2006, 10:46

Op de vierde dag van de openbare gesprekken van de onderzoekscommissie TBS-stelsel presenteerde dr.mr. Hillebrand een onderzoek van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). Dit onderzoek, dat in opdracht van minister Donner was uitgevoerd, brengt voor de eerste keer de ongeoorloofde afwezigheid en recidives van TBS-patiënten in kaart. Veel getallen dus.

In de afgelopen vijf jaar pleegden 59 TBS-ers in totaal 62 delicten. Driekwart daarvan ging met geweld gepaard en een kwart betrof een seksueel delict. In 36 gevallen werd een misdrijf gepleegd waarop een celstraf van meer dan acht jaar staat. Van de 62 delicten werden er 22 gepleegd nadat een tbs-gestelde zich aan het verlof had onttrokken en drie na ontvluchting uit de kliniek. De meeste delicten gebeurden tijdens het geoorloofde verlof of in de kliniek zelf.

Aan de hand van de dossiers van TBS-gestelden van de afgelopen vijf jaar heeft het EFP een lijst samengesteld aan de hand waarvan ongeoorloofde afwezigheid en recidive wellicht te voorspellen is. Daaruit bleek dat gebruik van alcohol of drugs, omgang met stressvolle situaties en de houding ten opzichte van de behandeling hoog scoren.

Het EPF relativeerde ook enigszins de kans op een onttrekking, het niet op tijd terugkeren tijdens het verlof. Uit de cijfers blijkt dat dit maar in 0,002 procent van de verleende verloven gebeurt. De onderzoekscommissie bracht daar tegen in dat in totaal 448 onttrekkingen bij 700 tbs-gestelden die met verlof mogen gaan, juist veel is. Tweederde van de tbs-gestelden meldt zich overigens binnen drie dagen weer bij de kliniek of elders.

bron: ANP; de Volkskrant, 21 maart 2006