Europese Commissie

De Europese Commissie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de Europese Unie. Iedere lidstaat van de EU levert één lid van de Europese Commissie. De Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen en controleert of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Daarnaast onderhandelt zij in internationale organisaties over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting.

De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land. Hoewel de nationale politiek en de publieke opinie graag anders doen voorkomen, zijn de commissarissen dus geen vertegenwoordigers van de lidstaten. Op basis van de doelstellingen van een Commissie wordt jaarlijks een werkprogramma vastgesteld. De Europese Commissie wordt bijgestaan door een omvangrijk administratief apparaat.

De huidige voorzitter van de Europese Commissie is Ursula von der Leyen. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is de huidige Nederlandse eurocommissaris. Hij is vicevoorzitter van de Commissie en is belast met de Europese Green Deal.


Meer op website Europa Nu over