Commissariaat voor de Media (CvdM)

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het doel hiervan is om de kwaliteit, onafhankelijkheid en diversiteit van de nieuwsvoorziening van de media te waarborgen.

De organisatie wijst zendtijd toe aan de publieke oproepen en controleert de naleving van reclame- en sponsorregels. Als een oproep in overtreding is kan het commissariaat een boete opleggen. Het CvdM is een onafhankelijk bestuursorgaan, maar het moet wel verantwoording afleggen aan de minister.

Het Commissariaat voor de Media werd opgericht op 1 januari 1988, tegelijkertijd met de invoering van de Mediawet. Sinds 1 januari 2005 houdt het CvdM ook toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) houdt achteraf toezicht op het naleven van de regels, en censureert niet vooraf. De organisatie bewaakt hiermee de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de informatievoorziening via de media.

Het CvdM wijst zendtijd toe aan publieke omroepen, en oefent ook het financieel toezicht uit op de publieke omroepen. De organisatie houdt verder ook toezicht op de naleving van reclame- en sponsorregels bij de publieke en commerciële omroepen. Indien een omroep in overtreding is kan het CvdM een boete opleggen van maximaal € 225.000, zendtijd intrekken of verminderen of een toestemming intrekken.

De omroepen zijn verplicht om mee te werken aan de toezichthoudende taak van het CvdM. Zo zijn de omroepen verplicht om opnames van hun programma's te bewaren tot twee weken na de uitzending.

Vanaf 1 januari 2005 verzorgt het CvdM ook de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs.

2.

Positie en organisatie

Het Commissariaat voor de Media is een zelfstandig bestuursorgaan, dat onafhankelijk van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) zijn besluiten neemt. Het CvdM moet wel verantwoording afleggen aan de minister.

Het College van Commissarissen bestaat uit een voorzitter en twee andere leden. Zij worden op voordracht van de staatssecretaris van OCenW benoemd, voor een periode van vijf jaar.

Het CvdM houdt toezicht op de publieke en commerciële omroepen, en op de kabelexploitanten. Deze toezichthoudende organisatie wordt gefinancierd door het ministerie van OCenW.

3.

Invloed en prestaties

Het Commissariaat voor de Media heeft de bevoegdheid om omroepen boetes op te leggen als zij in overtreding zijn met de Mediawet. In 2015 legde het commissariaat in totaal 3 boetes op aan verschillend omroepen voor het overtreden van reclameregels. In 2016 heeft het Commissariaat voor de Media twee boetes opgelegd, zowel TV10 B.V. als SBS Broadcasting hadden de maximale reclamezendtijd op hun zenders overschreden. In 2017 kregen NPO Radio 2 en 3FM een waarschuwing omdat ze het dienstbaarheidsverbod hadden overtreden. Dit verbod houdt in dat de publieke omroep niet dienstbaar mag zijn aan het maken van meer dan normale winst door commerciële partijen.


Meer over