Verslag van een algemeen (commissie)overleg (VAO)

Het verslag van een commissieoverleg wordt samengesteld door de commissiegriffier en bestaat uit de vragen en opmerkingen van de fracties en de reactie daarop van de regering. Een verslag van een commissieoverleg kan plenair worden geagendeerd in een tweeminutendebat. Tot 2021 was de benaming Verslag van een algemeen overleg (VAO).

Tweede Kamerleden kunnen vragen het verslag op de plenaire agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen om een of meer moties in te dienen. Tijdens een commissieoverleg is het niet mogelijk om moties in te dienen.

Iedere fractie mag plenair over een verslag slechts eenmaal twee minuten het woord voeren. De aanvrager van het debat kreeg als eerste het woord.

Het tweeminutendebat is in 1998 vastgelegd in het Reglement van Orde (sinds 2021: artikel 7.31).


Meer over