Verslag van een algemeen overleg (VAO)

Tweede Kamerleden kunnen vragen het verslag van een algemeen overleg (VAO) op de plenaire agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen, onder voorwaarde dat er een of meer moties worden ingediend. Tijdens een Algemeen Overleg is het namelijk niet mogelijk om moties in te dienen.

Een VAO staat ook bekend als tweeminutendebat. Iedere fractie mag slechts eenmaal twee minuten het woord voeren. De aanvrager van het debat krijgt als eerste het woord.

Het tweeminutendebat is in 1998 vastgelegd in het Reglement van Orde (artikel 44a).


Meer over