Tweede Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Deze Tweede Kamercommissie overlegde over zaken betreffende de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en het milieu met de bewindslieden van VROM .

Het betrof onder meer het beleid en de wetgeving inzake huren, stadsvernieuwing en woningbouw, voorstellen met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van ons land en het milieubeleid.

De commissie werd in 1982 ingesteld en is in 2010 opgeheven.


Meer over