Neveninkomsten Tweede-Kamerleden worden openbaar

donderdag 2 februari 2006, 12:34

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van het Presidium de inkomsten uit neveninkomsten van Tweede-Kamerleden openbaar te maken. Ook bedrijfswinsten moeten op deze manier gemeld worden. De bedoeling van deze maatregel is de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen.

Tot nu toe hoeven Tweede-Kamerleden hun nevenactiviteiten alleen maar te melden, dus niet hoeveel dat oplevert. Wel moeten de Kamerleden geschenken met een waarde van meer dan 50 euro laten registreren. De PvdA vindt het jammer dat daar een beetje de klad in is gekomen.

bron: nos


Meer over het inkomen van