Algemene beschouwingen: campagne Tweede-Kamerverkiezingen 2007 is begonnen

donderdag 22 september 2005, 9:13

Gisteren zette PvdA-leider Wouter Bos tijdens zijn spreektijd bij de Algemene Beschouwingen de aanval in op het huidige kabinet: 'ze kunnen slecht tegen kritiek, ze geloven heilig in hun eigen politieke correctheid en ze denken dat als je in Den Haag aan een paar knoppen draait, je een hele samenleving kunt veranderen' aldus Bos over het huidige kabinet. Hij uitte met name kritiek op de koopkrachtvermeerdering alleen voor de bovenmodale inkomens. De regeringscoalitie reageerde meesmuilend en sloot de gelederen.

Met deze aanval leek Bos het startschot te geven voor de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 2007. De verhoudingen voor de verkiezingen in 2007 lijken helder. De huidige coalitie wil doorregeren en de PvdA mist aansluiting. Een goede verstandhouding tussen de PvdA en de regeringspartijen is niet meer noodzakelijk, nu ze elkaar niet meer als toekomstige coalitiepartners zien. Dit gaf Bos alle vrijheid om fel uit te halen. De regeringsopties voor Bos zijn nu beperkt, een coalitieregering met GroenLinks en de SP hield de PvdA tot nu toe af, nog afgezien van de vraag of deze coalitie ook een meerderheid behaalt.

De eensgezindheid van de regeringspartijen liep nog wel een smetje op het gebied van de kilometerheffing. VVD-Tweede-Kamerlid Pieter Hofstra had vorig jaar het kabinet opgeroepen haast te maken met de kilometerheffing. Maar VVD-fractievoorzitter Van Aartsen nam hier gisteren afstand van. Het nieuwe standpunt botst met de ideeën van CDA en D66 over rekeningrijden.

De coalitiepartners hebben nog wel hun eigen wensenlijstje. Zo wil het CDA graag het gezin extra tegemoet komen met een verhoging van de kinderkorting met 90 euro. D66 wil studenten compenseren in het nieuwe zorgstelsel en is tegen het plan om de politie landelijk aan te gaan sturen. De VVD wil een snelle metro-achtige verbinding tussen de vier grote steden in de Randstad, de APK van auto's twee keer per jaar gaan controleren, de kilometervergoeding per werknemer verhogen en de benzineaccijns voor een bepaalde periode bevriezen.

De Algemene Beschouwingen stonden verder ook in het teken van het weinige vertrouwen dat de Nederlandse bevolking in het huidige kabinet heeft. Vandaag reageert het kabinet.

bron: Volkskrant