Congres over de Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderd Europa

woensdag 7 september 2005, 8:15

Donderdag 29 september zal in de Martinikerk te Groningen het congres van De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderd Europa worden geopend. Bij de opening zullen koningin Beatrix en minister-president Balkenende aanwezig zijn. Het congres wordt gehouden in het kader van het Zilveren Regeringsjubileum van de Koningin.

Tijdens het congres zal de toekomst van de Nederlandse constitutionele monarchie in het licht van de politieke, sociale en culturele veranderingen in Nederland en Europa worden behandeld. Verder komt de relatie tussen Nederland en de overzeese delen van het Koninkrijk aan bod. Het congres is georganiseerd in opdracht door het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum en door de Verenigde Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

bron: persbericht Rijksvoorlichtingsdienst


meer over