Heroverweging nevenfuncties door bewindslieden

maandag 5 september 2005, 10:08

De bewindslieden zullen hun nevenfuncties nog eens goed overwegen. Mochten ze hierna besluiten bepaalde nevenfuncties te willen behouden, dan zullen ze daarvoor toestemming vragen aan minister-president Balkenende.

Dit besluit hebben de bewindslieden vorige week vrijdag genomen in de ministerraad. Balkenende was genoodzaakt hen terecht te wijzen, nadat bleek dat er voor vijftig nevenfuncties geen toestemming was verleend. Dit kwam naar buiten door publicatie van alle nevenfuncties van de bewindslieden, na de commotie rondom minister Veerman.

Bewindslieden mogen alleen nevenfuncties uitoefenen als daar persoonlijk toestemming door minister-president Balkenende voor is verleend. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering, om de schijn van belangenvermenging te vermijden. Balkenende benadrukt dat de nevenfuncties met 'de beste motieven zijn aangegaan'.Een aantal bewindslieden gaf voor de ministerraad al aan niet afstand te willen doen van een aantal nevenfuncties.

bron: www.volkskrant.nl


verwant nieuws