Voorzichtigheid met grote projecten lijkt nekslag voor Zuiderzeelijn

woensdag 8 juni 2005, 8:39

VVD en PvdA in de Tweede Kamer zijn tegen de aanleg van de Zuiderzeelijn naar Noord-Nederland. Zij willen niet dat er nog een nadere studie komt, maar stellen voor alleen de Hanzelijn aan te leggen en verder bestaande spoorverbindingen te verbeteren. Dit bleek tijdens overleg met minister Peijs over het rapport van de commissie-Duivesteijn.

De VVD'er Hofstra acht de kans dat de Zuiderzeelijn haalbaar is uiterst gering. Daarom kan volgens hem nu beter maar direct voor een alternatief worden gekozen. De commissie-Duivesteijn sprak zich ook al uit tegen aanleg van de Zuiderzeelijn.

De Kamer vroeg om een heldere visie van minister Peijs op het rapport. Zij willen weten welke lessen de minister trekt. Enkele Kamerleden vroegen de minister spijt te betuigen over de kostenoverschrijdingen bij grote projecten zoals de HSL en de Betuwelijn. Van de Kamer moet de minister in een notitie ingaan op de taakverdeling bij projecten tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.

bron: Het Financieele Dagblad, 8 juni 2005


verwant nieuws

meer over