Erfstadhouder Willem V , prins van Oranje en Nassau

foto Erfstadhouder Willem V , prins van Oranje en Nassau
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Intelligente, maar conservatieve stadhouder. Volgde als driejarige onder voogdij van de hertog van Brunswijk zijn jong-gestorven vader op. Was niet bereid het oligargische regeringssysteem te hervormen en kwam daardoor steeds meer onder vuur te liggen. Deze opposanten, de patriotten, vielen hem in pamfletten fel aan, met name na de ongelukkig verlopen Vierde Engelse oorlog. In 1785 week hij uit naar Nijmegen, maar dankzij Pruisische steun kon hij in 1787 terugkeren naar Den Haag. De komst van de Fransen in 1795 maakten een einde aan zijn bewind. Hij vluchtte toen naar het buitenland. In 1801 liet hij zijn vroegere medestanders weten dat zij weer bestuursfuncties mochten bekleden.

in de periode 1751-1795: historische figuren

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Noemde zich later "Willem Batavus"

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 maart 1748

overlijdensplaats en -datum
Brunswijk, 9 april 1806

plaats en datum bijzetting
 • Brunswijk
 • Delft, 29 april 1958 (herbegraven in de Nieuwe Kerk)

2.

Hoofdfuncties/beroepen (2/4)

 • voorzitter Raad van State, van 22 oktober 1751 tot 23 februari 1795
 • opperbewindhebber Oost- en West-Indische Compagnie, van 22 oktober 1751 tot 23 februari 1795

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Verliet op 18 januari 1795 met zijn gezin Den Haag en vluchtte naar Engeland
 • Nadat hij in de verklaring van Kew (7 februari 1795) de gezaghebbers in Nederlands-Indië had opgedragen zich aan te sluiten bij Engeland, werden zijn bezittingen in beslaggenomen door de Fransen
 • In 1801 adviseerde hij in de Brieven uit Oranienstein zijn geestverwanten zich niet langer aan het staatsbestuur te onttrekken

uit de privésfeer
 • Zijn moeder was een dochter van koning George II van Groot-Brittannië en Ierland
 • Zijn echtgenote was een nicht van koning Frederik II van Pruisen en een zuster van koning (sinds augustus 1786) Frederik Willem II van Pruisen
 • Besteedde veel aandacht aan herstel van paleizen (o.a. het Oude Hof aan het Noordeinde en het stadhouderlijk kwartier aan het Binnenhof). In 1790 kwam de nieuwe balzaal gereed aan het Binnenhof.

predicaten/adellijke titels (3/4)
 • vorst van Nassau
 • vorst van Fulda
 • graaf van Corvey, vanaf 1802

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

5.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.