Volksvertegenwoordigers mogen zich voortaan bij ziekte of zwangerschap laten vervangen

dinsdag 18 januari 2005, 15:31

Het wordt grondwettelijk mogelijk voor volksvertegenwoordigers om zich in geval van zwangerschap of ziekte tijdelijk te laten vervangen. De Eerste Kamer heeft een voorstel tot Grondwetsherziening in tweede lezing hierover aanvaard. Alleen VVD en SGP stemden tegen. In 1996 verwierp de Eerste Kamer een vrijwel identiek voorstel nog in tweede lezing. Er was toen geen tweederde meerderheid.

De regering zal binnenkort met een wetsvoorstel komen om het grondwettelijke artikel uit te werken.

Voorafgaand aan de bespreking van het wetsvoorstel rondde de Senaat een debat af over mogelijke procedurele beletselen tegen de afhandeling van de aanhanige Grondwetsherziening.

PvdA-senator Jurgens had namelijk de vraag opgeworpen of de in 2003 gekozen Tweede Kamer nog wel bevoegd was om de tweede lezing te behandelen. Die Kamer is, anders dan die in 2002 werd gekozen, strikt genomen niet als Grondwetgevende vergadering gekozen. De kiezers konden zich alleen in 2002 over de in eerste lezing aangenomen herzieningsvoorstellen uitspreken.

Hoewel een meerderheid de visie van Jurgens deelt (alleen CDA en D66 doen dat niet), zag diezelfde meerderheid geen overwegend bezwaar om toch tot afhandeling over te gaan. Overweging daarbij is dat het vragen om een kiezersuitspraak over een grondwetsherziening feitelijk geen betekenis meer heeft. Minister De Graaf heeft bovendien toegezegd de procedure onder de loep te zullen nemen.

bron: PDC


verwant nieuws