Drs. K. (Koos) van der Steenhoven

foto Drs. K. (Koos) van der Steenhoven

Koos van der Steenhoven (1949) was in 2010-2013 directeur van ABD Top Consultants, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Van die organisatie was hij lid tot aan zijn pensioen in 2017. In december 2012-juli 2013 was hij waarnemend SG van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De CDA'er Van der Steenhoven was onder meer medewerker van Tweede Kamerleden en van de ministers De Boer en Brinkman en vervulde later diverse managementsfuncties bij de overheid.

in de periode 2003-2010, 2012-2013: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Koos (Koos)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 juli 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

  • secretaris-generaal ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen), van 1 september 2003 tot 1 juni 2010
  • kwartiermaker ABD-TMG-Flex (binnen de Algemene Bestuursdienst op te richten voorziening die zich gaat bezighouden met advies, project- en interim-management op zeer hoog niveau bij complexe en (politiek-)gevoelige opdrachten), vanaf juli 2010
  • directeur ABD TOP Consultants, van 2010 tot 1 november 2013
  • waarnemend secretaris-generaal van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 1 december 2012 tot 1 juli 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
  • voorzitter Raad van Commissarissen "Samen inkopen voor onderwijs" PO- en VO-Raad, vanaf 1 juli 2018
  • voorzitter Bestuur Laurens Cantorij Rotterdam, vanaf 1 januari 2019

vorige (2/3)
  • lid Raad van Bestuur UWV, van 16 september 2011 tot 1 januari 2012
  • Interdepartementaal projectleider totstandbrenging Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.