Drs. K. (Koos) van der Steenhoven

foto Drs. K. (Koos) van der Steenhoven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Koos van der Steenhoven (1949) was in 2010-2013 directeur van ABD Top Consultants, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Van die organisatie was hij lid tot aan zijn pensioen in 2017. In december 2012-juli 2013 was hij waarnemend SG van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De CDA'er Van der Steenhoven was onder meer medewerker van Tweede Kamerleden en van de ministers De Boer en Brinkman en vervulde later diverse managementsfuncties bij de overheid.

in de periode 2003-2010, 2012-2013: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Koos (Koos)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 juli 1949

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

  • lid Raad van Bestuur Philadelphia Voorzieningen, van 1996 tot 1997
  • directeur HEC (Het Expertise Centrum), van 1997 tot 1 september 2003
  • secretaris-generaal ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen), van 1 september 2003 tot 1 juni 2010
  • kwartiermaker ABD-TMG-Flex (binnen de Algemene Bestuursdienst op te richten voorziening die zich gaat bezighouden met advies, project- en interim-management op zeer hoog niveau bij complexe en (politiek-)gevoelige opdrachten), vanaf juli 2010
  • directeur ABD TOP Consultants, van 2010 tot 1 november 2013
  • waarnemend secretaris-generaal van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 1 december 2012 tot 1 juli 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
  • voorzitter Raad van Commissarissen "Samen inkopen voor onderwijs" PO- en VO-Raad, vanaf 1 juli 2018
  • voorzitter bestuur Laurens Cantorij Rotterdam, vanaf 1 januari 2019

vorige (2/4)
  • voorzitter Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam, van 1 augustus 2016 tot 1 maart 2021
  • Interdepartementaal projectleider totstandbrenging Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.