VNG en beroepsorganisaties wijzen wetsvoorstellen gekozen burgemeester af

maandag 13 december 2004, 13:56

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroepsorganisaties van burgemeesters, wethouders, en griffiers hebben leden van de Tweede Kamer verzocht de voorstellen rond de gekozen burgemeester niet te steunen. De gemeenten voorzien problemen bij een invoering van de direct gekozen burgemeester in 2006.

De lokale bestuurders, de bestuurslaag met de meest directe relatie tot de burgers, wil werk maken van een vitale, krachtige en vernieuwde lokale democratie en is daarvoor ook bereid nieuwe wegen in te slaan. De nu ingediende wetsvoorstellen dragen volgens hen echter op geen enkele manier bij aan een krachtig en slagvaardig lokaal bestuur. De organisaties vrezen dat de voorstellen de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeenten niet ten goede komen. Ook zouden ze niet bijdragen aan een professionele en onafhankelijke ambtelijke organisatie.

De gemeenten zitten bovendien in een fase van vernieuwing van het lokale bestuur en zouden daarom een behoorlijke voorbereidings- en implementatietijd moeten krijgen.

bron: VNG-NET


meer over