G.J.J. Wouters

foto G.J.J. Wouters

In Maastricht geboren Gouverneur van Curaçao (de toenmalige naam van de Nederlandse Antillen) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn beleid ten aanzien van Joodse en politieke vluchtelingen was aan veel kritiek onderhevig en ook op andere terreinen waren er conflicten. Dit leidde uiteindelijk in 1942 tot zijn gedwongen vertrek. Was voor hij Gouverneur werd officier en burgemeester in twee overwegend katholieke gemeenten.

in de periode 1936-1942: Gouverneur van Curaçao

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gielliam Johannes Josephus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 21 februari 1883

overlijdensplaats en -datum
Mill (gem. Mill en Sint Hubert), 3 maart 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • burgemeester van Eibergen, van 1 november 1934 tot juli 1936
  • Gouverneur van Curaçao, van 13 juli 1936 tot 16 juli 1942 (benoemd bij K.B. van 7 april 1936)

officiersrangen (2/3)
  • eerste luitenant der infanterie, van oktober 1909 tot 1918
  • kapitein der infanterie, vanaf 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • kantonrechter-plaatsvervanger te Druten, tot 1937
  • lid Anglo-American Carraibbean Commission, van 1942 tot 1946

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
  • Weigerde enige tijd toegang aan een groep Joodse vluchtelingen, omdat hij meende dat er onvoldoende opvangmogelijkheden waren. Kreeg van minister Welter de opdracht de groep alsnog toe te laten.
  • Had voortdurend moeilijkheden met de algemeen militair commandant en met de geallieerden
  • Minister Welter vroeg hem in de zomer 1941 na zijn eerste ambtstermijn (die juli 1942 zou eindigen) aan te blijven als Gouverneur. Diens opvolger, Gerbrandy, stelde echter voor hem tot lid van de Buitengewone Raad van Advies te benoemen. Op grond daarvan bedankte hij voor een tweede termijn als Gouverneur. De koningin weigerde vervolgens de benoeming tot lid van de Buitengewone Raad van Advies te bekrachtigen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.