Mr. J.C. Kielstra

foto Mr. J.C. Kielstra
bron: Fotoarchief Universiteit Utrecht

Koloniaal bestuurder. Doorliep in Nederlands-Indië een bestuursloopbaan en werd daarna hoogleraar koloniale staatswetenschappen en staathuishoudkunde in Wageningen. Zijn koloniale opvattingen kwamen sterk overeen met die van Colijn, die hem in 1933 tot Gouverneur van Suriname benoemde. Aanhanger van een krachtig koloniaal bestuur, die tamelijk autoritair optrad. Wees het bestaande assimilatiebeleid af en bevorderde de vorming van dorpsgemeenschappen van Hindoestanen en Javanen, die kleinschalige landbouw tot ontwikkeling moesten brengen. Gebruikte ook de nieuwe staatsregeling ten voordele van die bevolkingsgroepen en vervreemde zich van de creolen. Verloor tijdens de oorlog het vertrouwen van de Staten van Suriname en werd eind 1943 eervol ontslagen.

in de periode 1933-1944: Gouverneur van Suriname

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Coenraad

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwartsluis, 13 november 1878

overlijdensplaats en -datum
Monaco, 1 april 1951

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • bijzonder hoogleraar tropische staathuishoudkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, van 15 september 1925 tot 16 augustus 1933 (vanwege het fonds ten behoeve van Indologische Studiën)
  • Gouverneur van Suriname, van 16 augustus 1933 tot 3 januari 1944
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Mexico City, van januari 1944 tot 1948 (tevens geaccrediteerd in Guatamala)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was doopsgezind predikant

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Koloniën, juli 1933 (geweigerd)

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.