Prins Bernhard op 93-jarige leeftijd overleden

woensdag 1 december 2004, 18:50

Prins Bernhard is op 1 december 2004 op 93-jarige leeftijd overleden. De toch al fragiele gezondheid van de prins was de laatste tijd geleidelijk aan achteruit gegaan. Gedurende zijn 93-jarige leven onderging de prins meer dan 50 operaties. In de loop van 1 december ging zijn gezondheid echter zodanig achteruit dat hij rond 17.00 uur in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht moest worden opgenomen. Daar overleed hij om 18.50 uur. Zijn stoffelijk overschot werd kort daarna overgebracht naar Paleis Soestdijk.

Prins Bernhard zal op zaterdag 11 december 2004 worden bijgezet in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. De prins wordt op zondag 5 december naar Paleis Noordeinde overgebracht. Vanaf dinsdag 7 december tot en met donderdag 9 december kan het publiek daar afscheid nemen van Prins Bernhard.

Op 1 december schorste de voorzitter van de Tweede Kamer, onmiddellijk na het bekend worden van het overlijden van de prins, de vergadering. De voorzitters van Eerste en Tweede Kamer gaven kort daarna de volgende verklaring

De Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben met droefenis kennis genomen van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden.

Mevrouw Timmerman-Buck en de heer Weisglas leven zeer mee met Hare Majesteit de Koningin en de overige leden van de Koninklijke Familie.

Prins Bernhard zal in onze gedachten blijven voortleven vanwege zijn grote betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en zijn inzet voor ons land gedurende vele decennia.

De vergaderingen van Eerste en Tweede Kamer zijn opgeschort tot na de herdenkingsbijeenkomst op maandag 6 december 2004.

Kort na het bekend worden van het overlijden condoleerde minister-president Balkenende via radio en tv de Koninklijke Familie en herdacht de Prins.


biografie

verwant nieuws

externe links