Grondwet wordt pas gewijzigd na aanvaarding Wet gekozen burgemeester

maandag 8 november 2004, 9:13

De bepaling dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad wordt pas uit de Grondwet geschrapt als de Wet gekozen burgemeester tot stand is gekomen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Het wetsvoorstel om de gekozen burgemeester mogelijk te maken is, na advies door de Raad van State, bij de Tweede Kamer ingediend.

Onder andere de PvdA vindt dat het kabinet eerst de grondwettelijke positie van de burgemeester moet wijzigen, alvorens tot invoering van de gekozen burgemeester kan worden overgegaan. Een gekozen burgemeester kan volgens sommige critici niet tegelijk (onafhankelijk) voorzitter van de gemeenteraad zijn. Grondwetsherziening duurt lang en kan niet in 2006 geregeld zijn. Het kabinet houdt echter vast aan de gekozen burgemeester vanaf 2006.

Het advies van de Raad van State heeft tot enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke wetsvoorstel geleid.

  • tussentijds verkozen burgemeesters mogen zelf een college van wethouders samenstellen.
  • de zittende burgemeester wordt niet automatisch nummer één op de kandidatenlijst, maar de volgorde wordt door loting bepaald.
  • er zal nog worden bekeken of de gekozen burgemeester gefaseerd wordt ingevoerd, deels in 2006 en deels in 2010.

bron: persbericht ministerraad, 5 november 2004


verwant nieuws

meer over