LPF en SP stellen kandidatenlijst Europese verkiezingen vast

dinsdag 6 april 2004, 17:09

De leden van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) hebben Jens van der Vorm-de Rijke gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement.

Op woensdag 31 maart werden 1.049 geldige stembiljetten geteld. De uitslag:

De partijraad van de Socialistische Partij (SP) heeft enige tijd terug de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Een opvallende naam op de lijst is Driek van Vugt, die in 1999 namens de SP als jongste senator ooit plaatsnam in de Eerste Kamer. Hij staat op een onverkiesbare 19e plek. Voormalig SP-senator Bob Ruers bekleedt de 9e plek.

De top van de lijst ziet er als volgt uit:

bron: websites LPF, SP