Onenigheid binnen LPF over lijst Europese verkiezingen

donderdag 26 februari 2004, 17:10

De Tweede-Kamerfractie van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) is in conflict gekomen met het partijbestuur over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni 2004. De Tweede-Kamerfractie wenst bij monde van Gerard van As dat een ledenvergadering de kandidatenlijst democratisch vaststelt. Het partijbestuur geeft echter de voorkeur aan een interne selectieprocedure.

Momenteel voert een selectiebureau gesprekken met 21 kandidaten voor lidmaatschap van het Europees Parlement. Oud-LPF Kamerleden Frits Palm en Harry Smulders lijken in beeld voor hoge posities op de kandidatenlijst. Daarnaast is een interne selectiecommissie aan het werk. Na afronding van de gesprekken zal het partijbestuur een groslijst opstellen.

LPF-partijbestuurslid A. de Jong sluit niet helemaal uit dat een algemene ledenvergadering (ALV) zal beslissen over de kandidaten. De volgende ALV vindt echter plaats op 8 mei, terwijl de Kiesraad de inschrijftermijn voor kandidaten sluit op 28 april. Het partijbestuur van de LPF neemt medio maart een besluit over de wijze waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

bron: NRC Handelsblad, 25 februari 2004