J.L.Th.A.L. (Jan Lodewijk) baron van Scherpenzeel Heusch

Leider van de seperatistische beweging Limburg in de jaren 1840-1848, die aanstuurde op een zelfstandig hertogdom Limburg dat deel zou uitmaken van de Duitse Bond. Werd in 1848 zowel in Frankfurt als in Den Haag tot parlementslid gekozen. Pleitte er in Frankfurt tevergeefs voor dat de Duitse Bond zou bevorderen dat Limburg uit het Nederlandse staatsverband zou worden losgemaakt. Verliet later teleurgesteld dat parlement. Als Tweede Kamerlid gekozen in het district Roermond. In Den Haag wilde hij echter zijn zetel niet innemen.

in de periode 1848: gekozen tot Tweede Kamerlid

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joannes Ludovicus Theodorus Antonius Libuïnus (Jan Lodewijk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterhout (Brabant), november 1799

doopplaats en -datum
Oosterhout (Brabant), 13 november 1799

overlijdensplaats en -datum
Vlodrop (Lb.), 14 februari 1872

3.

Partij/stroming

stroming(en)
separatist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/3)

 • landeigenaar te Baarlo
 • lid Nationale Vergadering te Frankfurt, van 18 mei 1848 tot 14 mei 1849

officiersrangen
 • tweede luitenant der cavallerie, vanaf 1818
 • eerste luitenant der cavallerie, tot 1828

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

kolonel-commandant burgerwacht, kanton Roermond, van 1831 tot 1839

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in november Tweede Kamerkandidaat in alle vijf Limburgse kiesdistricten. Hij werd in de districten Sittard en Heerlen gekozen. In Sittard versloeg hij na herstemming W. Delehaye met 249 tegen 210 stemmen en in Heerlen versloeg hij in de eerste ronde K. de Limpens. Hij nam in beide districten zijn benoeming niet aan.
 • Door zijn benoeming als Kamerlid niet aan te nemen, wilde hij aandacht vestigen op de wens tot afscheiding. In een adres aan de Tweede Kamer stelde hij zijn benoeming pas te kunnen aanvaarden als de Nederlandse wetgevende en uitvoerende macht had geantwoord op de vraag hoe zij de verhouding van het Hertogdom Limburg zag en wie zij als het wettig gezag in Limburg beschouwde.
 • IJverde als lid van parlement van de Duitse Bond voor afscheiding van Limburg. Hoewel de Duitse Bond dit streven ondersteunde, werden geen concrete stappen ondernomen. Hij en zijn medestander Schoenmaeckers namen daarop in mei 1849 ontslag als parlementslid.

uit de privésfeer
 • Zijn familie was afkomstig uit het graafschap Loon
 • Nam in 1835 de Belgische nationaliteit aan
 • Zijn vader was lid van de Raad van Kleef en vertaler bij een rechtbank

verkiezingen
 • Eindigde in 1848 in het district Venlo 23% van de stemmen achter C.L.H. Bontamps en P.L. de Lom de Berg
 • Werd in 1848 in het district Roermond verslagen door J.L.M. Leclercq
 • Werd in 1848 in het district Maastricht verslagen door E.J.H. Borret

predicaten/adellijke titels
 • baron, 2 juni 1822

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.