F. (Feike) de Boer

foto F. (Feike) de Boer

Eerste naoorlogse burgemeester van Amsterdam. Boerenzoon uit Friesland, die werd opgeleid bij de Marine en daarna bij de koopvaardij ging werken. Werd al op 27-jarige leeftijd onderdirecteur van Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' in Nederlands-Indië. Na zijn terugkeer in Nederland een vooraanstaande scheepvaartman in Amsterdam, vooral als voorzitter van de Scheepvaartvereniging-Noord. Actief in het verzet en gijzelaar. Bestuurde de stad zonder enige dikdoenerij; was enerzijds heel gewoon, maar anderzijds autoritair. Keerde na zijn burgemeesterschap terug naar de SMN en werd vervolgens met Schermerhorn en Van Poll lid van de Commissie-Generaal. Later directeur van scheepsbouwbedrijf NDSM.

in de periode 1945-1946: lid commissie-generaal Nederlands-Indië, burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Feike (Feike)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goingarijp (gem. Wymbritseradeel, Frl.), 17 januari 1892

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 augustus 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Staatspartij 'de Vrijheidsbond'

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

 • lid Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië, van 16 september 1946 tot maart 1947
 • voorzitter Raad van Bestuur NDSM (Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij) te Amsterdam, van 1 juli 1947 tot 1 januari 1958

gevangenschap/internering
 • gevangenschap te Amsterdam, van 10 januari 1941 tot 31 januari 1941
 • gevangenschap gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 13 mei 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Stichting IJmond (na zijn pensionering)
 • lid bestuur Stedenbouwkundige Raad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1940/1941 actief in de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Unie
 • Was actief in het verzet, onder andere bij de financiële ondersteuning van onderduikers
 • Verliet in maart 1947 de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië, omdat hij inmiddels voor gewapend ingrijpen en tegen ondertekening van het Akkoord van Linggadjati was

uit de privésfeer
 • Zijn eerste vrouw was een Deense
 • Sprak diverse talen, waaronder Scandinavische talen, Italiaans en Maleis
 • Zijn vader was landeigenaar en boer

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.