Advies Kiesraad over initiatiefvoorstel referendum Europese Grondwet

maandag 18 augustus 2003, 10:24

De Kiesraad adviseert om niet een referendumcommissie, maar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verantwoordelijkheid te geven over het referendum over de Europese Grondwet. De Tweede-Kamerleden Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66) hebben op 20 mei een initiatiefvoorstel ingediend over dat referendum en stellen daarin onder andere voor een speciale referendumcommissie in het leven te roepen.

Eén van de zaken waarover nog beslist moet worden, is of de tekst van het ondertekende verdrag hetzij de tekst zoals vastgesteld door de Intergouvernementele Conferentie, aan de kiezers moet worden voorgelegd. Volgens de Kiesraad zou de beslissing daarover door de minister en niet door de referendumcommissie moeten worden genomen.

De Kiesraad vindt het niet nodig dat de tekst vier weken voor de stemming gratis beschikbaar komt op elke gemeentesecretarie. Publicatie op internet zou volstaan.

Het initiatiefvoorstel-Karimi moet nog door het parlement worden behandeld.

bron: Staatscourant, 15 augustus 2003