Drs. M.J. (Marieke) Sanders-ten Holte

foto Drs. M.J. (Marieke) Sanders-ten Holte
bron: Europees Parlement

Marieke Sanders (1941) was van 1999 tot 2004 lid van het Europees Parlement voor de VVD. Zij was werkzaam in het voortgezet onderwijs, Statenlid in Noord-Holland en directeur van de Stichting Lezen. In het Europees Parlement hield mevrouw Sanders zich bezig met ontwikkelingssamenwerking, en met cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport.

VVD
in de periode 1999-2004: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Maria Johanna (Marieke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 7 november 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1975

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • hoofd centraal bureau contractactiviteiten, Hogeschool Holland Diemen, van 1992 tot 1994
 • directeur Stichting Lezen, Nationaal Platform voor leesbevordering, van 1994 tot 1999 (stichting die zich bezighoudt met leesbevorderende projecten (adviesorgaan ministerie))
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 20 juli 2004

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • lid Commissie van Advies Kaderverdrag Minderheden, Raad van Europa, vanaf 1 juli 2008
 • lid Stjoergroep desintralisaasje Fryske taal nei de provinsje Fryslân ta, vanaf mei 2009

vorige (2/5)
 • lid curatorium bijzondere leerstoel Leesgedrag aan de Universiteit Utrecht
 • lid bestuur RVU (Radio Volksuniversiteit) Educatieve Omroep, van 1997 tot 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter van de commissie Milieu, Water en Energie (Provinciale Staten van Noord-Holland), van 1995 tot 1999
 • hoofd Verkiezings Observatie Missie van de Europese Unie bij de presidents- en parlementsverkiezingen in Malawi (18 mei 2004)

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling project 'Education for Democracy' van AEGEE
 • lid comité van deskundigen van de Raad van Europa voor het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen, vanaf oktober 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/7)
 • Diende in april 2004 een verslag in over deelneming van de Europese Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (agentschap van de Raad van Europa) (medebeslissingsprocedure, eerste lezing).
 • Leidde in mei 2004 de EU-waarnemingsmissie die toezag op een ordelijk verloop van de verkiezingen in Malawi.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd op 19 januari 2004 overvallen bij het verlaten van het Europees Parlement in Brussel
 • Haar echtgenoot is een kleinzoon van prof. P. Sanders, secretaris-generaal
 • Haar vader was advocaat, haar grootvader (van vaderszijde) was burgemeester van Dalen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.