Onzeker wie senaatszetel OSF gaat bezetten

maandag 2 juni 2003, 14:27

Het is niet zeker of Fons Zinken uit Limburg Eerste-Kamerlid voor de OSF wordt. De OSF wil hertelling van de stemmen zoals die zijn uitgebracht in de Staten van Noord-Holland. Het Noord-Hollandse Statenlid Bruijstens zegt op de Friese OSF-kandidaat Ten Hoeve te hebben gestemd. Het proces verbaal van de uitslag vermeldt een stem op Zinken.

Volgens de Kiesraad heeft Zinken 1484 stemmen gekregen en Ten Hoeve 1390. Als de Noord-Hollandse stem (met stemwaarde 310) naar Ten Hoeve gaat, wordt de verhouding 1700 voor Ten Hoeve en 1174 voor Zinken. Ten Hoeve zou dan de eerste Friese nationalist in de Senaat worden.

De commissie voor de geloofsbrieven uit de Eerste Kamer krijgt vandaag het verzegelde pakket stembriefjes en zal controleren of de uitslag juist is vastgesteld door de Kiesraad. Morgen wordt de uitkomst daarvan bekendgemaakt. Indien de commissie twijfelt over de juistheid moet de Kiesraad, met in achtneming van de opmerkingen van de commissie van de geloofsbrieven, de uitslag opnieuw vaststellen.

bronnen: Leeuwarder Courant, 2 juni 2003 en website FNP


meer over