Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseert de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren buitenlands beleid.

Huidig voorzitter van de AIV is Prof.mr. J.G. de Hoop Scheffer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd de regering en het parlement over buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. Daarbij richt de AIV zich vaak tot de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Defensie.

De rapporten van de AIV zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het debat over het Nederlands buitenlands beleid, en het maatschappelijke en politieke draagvlak voor dit beleid te bevorderen.

2.

Positie en organisatie

De AIV heeft vier permanente commissies: Vrede en Veiligheid (CVV), Mensenrechten (CMR), Ontwikkelingssamenwerking (COS) en Europese Integratie (CEI). De leden van de AIV worden geselecteerd op basis van hun expertise; vaak zijn dit wetenschappers. Een kandidaat-lid wordt door de minister van Buitenlandse Zaken voorgedragen aan de ministerraad. Voor een benoeming is de instemming van de ministerraad vereist.

De adviezen worden voorbereid door één van de permanente commissies of door een werkgroep waarin deskundigen uit de verschillende commissies zijn samengebracht. Elk advies wordt door de gehele AIV vastgesteld voor het wordt aangeboden aan de regering en de Staten-Generaal. Alle adviezen worden in het Nederlands en het Engels gepubliceerd. Afhankelijk van het onderwerp worden de adviezen soms ook in andere talen vertaald.

3.

Geschiedenis

De AIV is op 1 januari 1997 informeel van start gegaan. De officiële oprichting bij wet volgde op 1 januari 1998. De AIV is een voortzetting van drie eerdere adviesraden: de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) uit 1964, de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (ACM) uit 1983 en de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) uit 1985.

4.

Adviezen

De adviezen van de AIV zijn te raadplegen via de website van de raad. De adviezen kunnen gratis worden aangevraagd of gedownload. Ook staan de adviesaanvragen, de samenvattingen, de persberichten en de regeringsreacties op de site.


Meer over