Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Dit onafhankelijke adviesorgaan adviseert de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren buitenlandse beleid. In het bijzonder richt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) zich tot de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De adviezen worden op verzoek van de regering of de Staten-Generaal uitgebracht, of op eigen initiatief van de AIV. De rapporten van de AIV zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het debat over het Nederlands buitenlands beleid, en het maatschappelijke en politieke draagvlak voor dit beleid te bevorderen.

Geschiedenis

De AIV is op 1 januari 1997 informeel van start gegaan. De officiële oprichting bij wet zou op 1 januari 1998 volgen. De AIV is een voortzetting van drie eerdere adviesraden: de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) uit 1964, de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (ACM) uit 1983 en de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) uit 1985.

Werkwijze

De AIV heeft vier permanente commissies: Vrede en Veiligheid (CVV), Mensenrechten (CMR), Ontwikkelingssamenwerking (COS) en Europese Integratie (CEI). De leden van de AIV worden geselecteerd op basis van hun expertise; vaak zijn dit wetenschappers. Een kandidaat-lid wordt door de minister van Buitenlandse Zaken voorgedragen aan de ministerraad. Voor een benoeming is de instemming van de ministerraad vereist.

De adviezen worden voorbereid door één van de permanente commissies of door een werkgroep waarin deskundigen uit de verschillende commissies zijn samengebracht. Elk advies wordt door de gehele AIV vastgesteld voor het wordt aangeboden aan de regering en de Staten-Generaal. Alle adviezen worden in het Nederlands en het Engels gepubliceerd. Afhankelijk van het onderwerp worden de adviezen soms ook in andere talen vertaald.

Adviezen aanvragen

De adviezen van de AIV zijn te raadplegen via de website van de raad. De adviezen kunnen gratis worden aangevraagd of gedownload. Ook staan de adviesaanvragen, de samenvattingen, de persberichten en de regeringsreacties op de site.