Dr. P.C. (Elly) Plooij-van Gorsel

Foto Dr. P.C. (Elly) Plooij-van Gorsel

Elly Plooij (1947) was van 1994 tot 2004 lid van het Europees Parlement voor de VVD. Zij is van huis uit psychologe en werkte als onderzoeker en in het bedrijfsleven. Mevrouw Plooij hield zich in het Europees Parlement onder meer bezig met industrie, technologie, handel en energie.

VVD
in de periode 1994-2004: lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Pieternella Cornelia (Elly)

personalia

geboorteplaats en -datum
Tholen, 20 maart 1947

levensbeschouwing
Remonstrants

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk hoofdmedewerker psychologie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1973 tot 1987
 • hoofd congressen en seminars NIVE Den Haag, van 1987 tot 1991
 • hoofd verkoop, Service One Business Catering te Urecht, van 1991 tot 1994 (lid managementteam)
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 2004

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in november 1994 een verslag in over een Europees programma voor onderzoek en technische ontwikkeling 1994-1998.
 • Diende in november 1994 een verslag in over een onderzoeksprogramma naar gecontroleerde thermonucleaire fusie 1994-1998.
 • Diende in maart 1996 een verslag in over het EURET-programma voor europees onderzoek naar transportvraagstukken.
 • Diende in juni 1997 een verslag in over nieuwe informatietechnologieën. Constateerde onder meer dat Europa achterloopt op Amerika, door geringere investeringen in onderzoek en ontwikkeling; de afwezigheid van een homogene interne markt; en de moeilijkheid voor beginnende bedrijven om investeringskapitaal aan te trekken. Betoogde dat landen elkaars ICT, en met name de normen en standaarden, octrooien en infrastructuur, beter op elkaar af moeten stemmen. Riep op tot een internationale conferentie voor een oplossing voor de "millennium-bug".
 • Diende in december 1998 een verslag in over de bevordering van innovatie en stimulering van deelneming van het Europese Midden- en Kleinbedrijf (MKB).
 • Leidde een parlementaire delegatie naar China
 • Was in november 1999 rapporteur voor advies inzake de hervorming van het Verdrag van de Europese Unie (Verdrag van Maastricht); bepleitte verbeteringen in de bepalingen over de handelspolitiek en de energiesector, en uitbreiding van de bevoegdheid van de Europese Commissie om namens de Unie te onderhandelen over alle diensten en rechten inzake het intellectuele eigendom.
 • Diende in februari 2001 een verslag in over de totstandbrenging van de "Europese onderzoeksruimte" 2002-2006 (initiatiefprocedure); besteedde hierin onder meer aandacht aan de financiële middelen (Zesde Kaderprogramma), het belang van het MKB, gelijke kansen voor alle lidstaten.
 • Klaagde in juli 2002 over de onmogelijkheid om in Straatsburg gebruik te maken van ingehuurde taxi's, vanwege een uitspraak van de Franse rechtbank. Dit zou, na het schrappen van vele vluchten uit hoofdsteden naar Straatsburg en de afsluiting van de waterleiding, het zoveelste element zijn die het leven van EP-leden in Straatsburg zuur maakt. EP-voorzitter Pat Cox wees erop dat het aantal beschikbare fietsen is verdubbeld.
 • Rapporteerde in september 2003 over de ontwerprichtlijn voor de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen door middel van patenten dat "in de negen jaar dat zij voor het EP werkt, nog niet eerder door lobbyisten zo agressief is benaderd". Pleitte tegen "triviale" octrooien, bijvoorbeeld voor business methods en voor invoering van een grace period bij de indiening van een octrooiaanvraag.
 • Houdt zich in het Europees Parlement bezig met energie, onderzoek, technologiebeleid en sociale zaken (speciaal aandacht voor midden- en kleinbedrijf)
 • Rapporteerde in september 2003 over de verlaging van BTW-tarieven. Stelde voor de verlaging te handhaven met name voor beroepsgroepen zoals kappers. Het experiment heeft volgens haar dan de huidige drie jaar nodig om de daadwerkelijke effecten te meten.
 • Diende als rapporteur namens de commissie Industrie, Technologie, Onderzoek, Energie en Handel een werkdocument in als basis voor uiteindelijke rapportage over het Europees Chemicaliënbeleid REACH. Pleitte onder meer voor een betere prioritering van registratie van chemische stoffen.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Mede-initiatiefnemer van de European Parliament Osteoporosis Interest Group

woonplaats
Oude Wetering

publicaties/bronnen

publicaties
"Persoonlijkheid en arousal: een onderzoek naar corticale en autonome functies in relatie tot persoonlijkheid" (dissertatie, 1980)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.