Mr. F. (Fatma) Koşer Kaya

foto Mr. F. (Fatma) Koşer Kayavergrootglas

Advocaat en vakbondsjuriste bij de FNV in de D66-Tweede Kamerfracties in de jaren 2004-2012 en 2015-2017. Werd in 2006 herkozen dankzij bijna 35.000 voorkeurstemmen. In de periode tussen die lidmaatschappen ruim een jaar wethouder van Wassenaar. Sinds juni 2018 is zij wethouder in Amersfoort. Als Kamerlid zat zij in de parlementaire onderzoekscommissie (vanaf 2010 enquêtecommissie) financieel stelsel. Verder hield zij zich onder meer bezig met sociale zaken en pensioenwetgeving en met binnenlandse zaken. Zij diende onder andere een initatiefvoorstel in over afschaffing van de Zondagswet. Warme persoonlijkheid, maar als Kamerlid temperamentvol.

D66
in de periode 2004-2017: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Fatma (Fatma)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Çarsamba (Turkije), 20 februari 1968

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 17 februari 1998

Hoofdfuncties/beroepen

 • griffier civiele kamer, Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1992 tot juni 1993
 • assistent-onderzoeker "Max Planck Instituut" te Freiburg, van juni 1993 tot september 1993
 • advocaat, advocatenkantoor "Kaya, Nijland en Visser Advocaten" te 's-Gravenhage, van januari 1994 tot januari 1998
 • senior jurist (arbeidsrecht en sociale verzekering), FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) Rotterdam, van januari 1998 tot september 2003
 • advocaat, advocatenkantoor "Oudenoord" te Utrecht, van oktober 2003 tot september 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 september 2004 tot 20 september 2012
 • wethouder (belast met sociale zaken/WMO, onderwijs/volwasseneneducatie, sport, jeugd en jongerenbeleid, ouderenbeleid, emancipcatiebeleid, welzijn, volkshuisvesting, milieu/duurzaamheid en bibliotheek), van Wassenaar, van 11 februari 2013 tot 2 juni 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 augustus 2015 tot 23 maart 2017
 • wethouder (van onderwijs, economie, milieu en cultuur) van Amersfoort, vanaf 20 juni 2018

Activiteiten

als parlementariër
 • Op haar voorstel werden (dertigleden)debatten gehouden over onder meer orgaandonatie, het ontslagrecht en stages voor illegalen
 • Diende in 2007 een initiatiefwetsvoorstel in over het verlengen van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (31.045 )
 • Diende in 2008 samen met Stef Blok (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen. Dit voorstel werd in 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. (31.537 )
 • Diende in 2010 samen met Eddy van Hijum (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (32.550 )
 • Diende in 2011 een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag. Hierdoor moet er een einde komen aan het bestaan van twee verschillende 'ontslagroutes' en de ongelijke behandeling van soortgelijke gevallen. (33.075 )
 • Bracht in 2015 samen met Henk van Gerven (SP) en Rik Grashoff (GL) een initiatiefnota uit over wei voor de koe (34.313 )
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in tot intrekking van de Zondagswet (34.464 , 34.464 )
 • Diende in 2016 een initiatiefnota in over een duurzame toekomst voor vis en visser (34.526 )

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2006 als enige van haar fractie tegen het wetsvoorstel Wet inburgering van minister Verdonk

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Verhuisde op zesjarige leeftijd met haar moeder, zus en drie broers van Turkije naar Bergen op Zoom

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

publicaties
diverse artikelen in dag- en weekbladen, onder meer over pensioenwetgeving en emancipatiebeleid (volledig overzicht op eigen website)

literatuur/documentatie
 • "Kandidate D66 even 'thuis'" in: BN/De Stem, 9 januari 2003
 • "Ik ben niet geïntegreerd" in: BN/De Stem, 14 januari 2003
 • "Eerste D66-reserve komt in de Kamer" in: Staatscourant, 9 september 2004

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.