Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

foto Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

In Eindhoven opgeleide technisch-bedrijfskundige, die na in 2003 op jonge leeftijd PvdA-Tweede Kamerlid te zijn geworden voortvarend carrière maakte in de Haagse politiek. Eerder was hij voorzitter van de Jonge Socialisten. Was als Kamerlid een helder formulerende woordvoerder mediabeleid, buitenlandse zaken en asiel en immigratie en werd in november 2012 tweede man in de PvdA-fractie. Had eerder dat jaar zonder succes meegedaan aan de lijsttrekkersstrijd. In 2015 volgde een overstap naar het kabinet-Rutte II toen hij staatssecretaris van Economische Zaken, belast met landbouw werd. Verliet in 2017 de politiek en werd lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Is sinds 2022 bestuurder van Nederlandse Datakluis.

PvdA
in de periode 2003-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Martinus Hendricus Petrus (Martijn)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoetermeer, 1 februari 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 3 november 2015
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met landbouw, voedselkwaliteit en natuur), van 3 november 2015 tot 1 september 2017
 • lid Raad van Bestuur NPO (Nederlandse Publieke Omroep), van 1 september 2017 tot 1 november 2022
 • lid Raad van Bestuur Stichting Nederlandse Datakluis, vanaf 1 november 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met: 1. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs; 2. dierenwelzijn; 3. natuur en biodiversiteit; 4. structuurfondsen en cohesiebeleid; 5. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht; en 6. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. Mocht in internationale contacten de titel Minister voor Landbouw voeren.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter raad van advies, Max Havelaar Nederland, vanaf januari 2020
 • lid raad van advies, Stichting Noordzeeboerderij, vanaf januari 2020

vorige (2/4)
 • voorzitter Stichting STRP (festival in Eindhoven)
 • voorzitter VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals), van juli 2013 tot november 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Commissie van aanbeveling Shopping 2020, van september 2013 tot 1 januari 2015

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Bracht in 2006 samen met zijn fractiegenote Anja Timmer een rapport uit over de geringe effecten van ICT-projecten in de zorg
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over betere bescherming van abonnees tegen ongevraagde communicatie (ongewenst bellen). Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.845)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bereikte in november 2016 een akkoord met onder meer landbouworganisaties, veevoerindustrie en de Rabobank over het terugdringen van de uitstoot van fosfaat, om daarmee te kunnen voldoen aan Europese regels. Na het afschaffen van de melkquota groeide de veestapel sterk. Het fosforgehalte in veevoer wordt verlaagd, er komt een verkoopregeling voor melkkoeien en een strafkorting voor te veel aangeleverde melk

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 de Wet natuurbescherming in het Staatsblad (Stb. 34). Deze voegt de Natuurbeschermingswet 1988, Flora- en Faunawet en Boswet samen in één nieuwe wet. De wet regelt de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten en bevat onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden. Uitgangspunt is de Europese regelgeving, die een hoger beschermingsniveau kent dan de bestaande nationale wetgeving. Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming komen zoveel mogelijk bij provincies. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Bleker en in 2015 na diverse wijzigingen in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Dijksma. (33.348)
 • Bracht in 2017 de Wet grondgebonden groei melkveehouderij (Stb. 228) en de wet Invoering stelsel van fosfaatrechten (Stb. 229) tot stand. Er worden grenzen gesteld aan de relatieve groei van het fosfaatoverschot op melkveebedrijven ten opzichte van 2014. Op 1 januari 2018 wordt een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd, waarna het verboden is met melkvee fosfaat te produceren zonder over voldoende fosfaatrechten te beschikken. Dit invoering van dit stelsel wordt afzonderlijk wettelijk geregeld. (34.295, 34.532)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in maart 2012 kandidaat voor het politiek leiderschap van de PvdA, maar kreeg bij de ledenpeiling slechts 3,9 procent van de stemmen
 • Werd in de avond van 3 november 2015 beëdigd als staatssecretaris. Van zijn ontslag als Kamerlid is in de plenaire vergadering geen melding gemaakt.

uit de privésfeer (3/4)
 • Was in 1994/1995 lid en voorzitter van het Europees Jeugdparlement in Noord-Brabant en Nederland
 • Student-assistent Bureau Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven, van 1997 tot 1998
 • Student-assistent vakgroep Informatie en Technologie, faculteit Technologie Management, Technische Universiteit Eindhoven, van 1998 tot 1999

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.