Commissie-Bakker in Srebrenica-rapport: aftreden Kok II terecht

maandag 27 januari 2003, 12:44

De parlementaire-enquête commissie Screbrenica concludeert dat Nederland een "geheel eigen verantwoordelijkheid" heeft gehad in het drama rond de val van Srebrenica. De schuld evenwel van de massamoord wordt door de commissie-Bakker duidelijk bij de Bosnische Serviërs gelegd. Den Haag kan het falen van Dutchbat echter niet geheel afschuiven op de internationale politieke context. Het aftreden van het tweede kabinet-Kok in april 2002, naar aanleiding van het verschijnen van het NIOD-rapport, beoordeelt de commissie als terecht.

Het rapport van de commissie met de titel 'Missie zonder vrede' werd vandaag om 12.00 gepresenteerd. Belangrijke conclusies zijn verder:

  • er was geen worst-case scenario beschikbaar om in te spelen op een mogelijke val van de enclave Srebrenica;
  • Dutchbat vertrok naar Srebrenica met een onduidelijk mandaat, en de politiek heeft te weinig geluisterd naar de bezwaren die de top van de landmacht vooraf tegen de operatie uitte;
  • Dutchbat heeft bij de evacuatie van moslimmannen in Potocari geen pogingen ondernomen om de moslims tot het laatst te vergezellen;
  • door aarzelend optreden van de Franse VN-generaal Janvier werd Dutchbat luchtsteun onthouden toen Srebrenica ingenomen dreigde te worden;
  • de opperbevelhebber van de Nederlandse landmacht, oud-generaal Couzy, heeft minister Voorhoeve van Defensie onnodig in de problemen gebracht door informatie over oorlogsmisdaden niet te melden.

bron: anp


Meer over