Nieuwe procedure kandidaats-bewindslieden openbaar

vrijdag 27 december 2002, 10:14

Minister-president Balkenende heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer een nieuwe procedure beschreven voor kandidaats-bewindspersonen. Het kabinet hecht volgens de brief belang aan het openbaar maken van de gang van zaken rond het formatieproces na verkiezingen.

In een nieuw opgestelde standaardbrief aan kandidaten staan passages met betrekking tot het neerleggen van nevenfuncties, hoe om te gaan met zakelijke belangen en de geheimhoudingsplicht.

Voorafgaand aan het gesprek met de formateur zal een kandidaat drie feitenonderzoeken ondergaan. Zo zullen de justitiële antecedenten van de kandidaat worden nagegaan, zal de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de voormalige BVD) een dossieronderzoek verrichten en zal het fiscale dossier door de Belastingdienst worden bekeken.

bron: Regering.nl