Eerste-Kamermoties tegen te ruime taakopvatting kabinet verworpen

dinsdag 3 december 2002, 14:10

De Eerste Kamer heeft twee moties verworpen waarin het demissionaire kabinet werd gevraagd zich terughoudender op te stellen bij het afhandelen van wetsvoorstellen en bij het nemen van nieuwe iniatieven.

Een motie-De Boer (GroenLinks), die met uitzondering van het lid Bierman door alle oppositiefracties was ondertekend, werd met 37 tegen 34 stemmen verworpen. In de motie werd het kabinet gevraagd zich aan de geldende gedragslijn voor een demissionair kabinet te houden. Alleen CDA en VVD stemden tegen. Het kabinet en de CDA en VVD menen dat het kabinet binnen de grenzen van het ongeschreven staatsrecht blijft.

Een motie-Schuyer (D66) waarin om een overzicht van nieuwe beleidsinitiatieven werd gevraagd, kreeg alleen steun van PvdA, D66, GroenLinks, SP en de Onafhankelijke Stenaatsfractie (Bierman).

Minister-president Balkenende deed wel de toezegging bij de indiening van nieuwe wetsvoorstellen te motiveren waarom het kabinet spoed nodig acht.


verwant nieuws