Tweede Kamer wil onderzoek naar integratiebeleid

vrijdag 20 september 2002, 15:03

Het Nederlandse integratiebeleid wordt onderwerp van een parlementair onderzoek. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren in met een voorstel van SP-leider Jan Marijnissen hiertoe.

De animo voor het onderzoek bleek groot, alleen de kleine christelijke partijen en de Lijst Pim Fortuyn steunden het SP-voorstel niet. LPF-kamerlid Jim Janssen van Raaij stemde overigens als enige van zijn fractie voor. LPF-Kamerlid João Varela verklaarde nadien dat de fractie per abuis tegen had gestemd.

Marijnissen vindt dat de integratie van nieuwkomers door falend beleid niet is geslaagd. Het onderzoek zou moeten onderzoeken waarom en in welke mate de integratie van minderheden onsuccesvol is. De uitkomsten moeten minister Nawijn helpen met de uitvoering van het beleid.

Bij een parlementair onderzoek kan de Tweede Kamer mensen uit de praktijk ondervragen. Anders dan bij een parlementaire enquête worden geen mensen onder ede verhoord.

bron: ANP