L.C. (Bert) Groen

foto L.C. (Bert) Groen
bron: @ Hans Kouwenhoven

Politicus en bestuurder voor het GPV en de ChristenUnie die zijn werkzame leven actief was in het lokale bestuur. Was ambtenaar op de secretarie van diverse gemeenten en onder meer gemeentesecretaris. Werd in 1980 op 34-jarige leeftijd in het Groningse Oldehove de eerste burgemeester van GPV-huize. Vijf jaar later werd hij dat in Bunschoten. Was een jaar Eerste Kamerlid en hield zich als zodanig bezig met cultuur, Europese samenwerking en onderwijs. Vervulde vele maatschappelijke functies en was lid van de staatscommissie over dualisme in het lokale bestuur.

ChristenUnie
in de periode 2002-2003: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Lubertus Cornelis (Bert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 28 maart 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), van 1970 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-ChristenUnie, van 28 mei 2002 tot 10 juni 2003

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • burgemeester en gemeentesecretaris van Oldehove (Gr.), van 16 januari 1980 tot 1 maart 1985
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van januari 1984 tot 1 maart 1985
 • burgemeester van Bunschoten, van 1 maart 1985 tot 1 december 2006
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 10 juni 2003
 • consultant LC Groen adviesburo, vanaf 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter ondernemersplatform De Wolden, vanaf juni 2018
 • lid bestuur gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, vanaf september 2018

vorige (2/21)
 • lid Raad van Advies NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 • voorzitter stuurgroep herindeling Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, van 2009 tot 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met cultuur, Europese samenwerking en onderwijs

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij was de eerste GPV-burgemeester

uit de privésfeer
Zijn schoonvader was Statenlid in Overijssel en gemeenteraadslid van Zwolle

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.