Z.M. (koning Lodewijk Napoleon) koning Louis Napoleon Bonaparte

foto Z.M. (koning Lodewijk Napoleon) koning Louis Napoleon Bonapartevergrootglas

Broer van keizer Napoleon die in 1806-1810, tijdens de Franse overheersing van grote delen van Europa, de eerste koning van de eenheidstaat Nederland was. Doordat hij zijn medeleven betuigde bij rampen als de kruitramp in Leiden (1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809) verwierf hij een zekere populariteit bij de bevolking. Zette zich meer in voor de Nederlandse belangen dan zijn broer wenselijk achtte en abdiceerde ten gunste van zijn zoontje. Was nogal wispelturig. Na zijn aftreden in ballingschap in Bohemen en Italië.

in de periode 1806-1810: koning van Holland

personalia

geboorteplaats en -datum
Ajaccio, 4 september 1778

overlijdensplaats en -datum
Livorno, 24 juli 1846

hoofdfuncties en beroepen

 • luitenant vierde regiment van de artillerie te voet, 1794
 • aide-de-camp van Napoleon tijdens de Italiaanse veldtocht, vanaf maart 1796
 • kapitein (vergezelde Napoleon tijdens de Egyptische expeditie), 1796
 • chef d'escadrons bij de vijfde dragons, 1799
 • chef de brigade, vanaf januari 1800
 • brigadegeneraal ("général de division"), vanaf 10 april 1804
 • lid Franse Raad van State, afdeling wetgeving
 • connétable, lid van de "Grand Conseil d'administration de la Légion d'honneur" na de instelling van het keizerrijk, vanaf december 1804
 • koning van Holland, van 5 juni 1806 tot 1 juli 1810
 • letterkundige

officiersrangen
maarschalk, 1804

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 23 juni 1806 ingehuldigd door de leden van het Wetgevend Lichaam
 • Dankte zijn snelle militaire promoties aan zijn broer, maar had weinig belangstelling voor het leger
 • Stelde bij wet van 13 februari 1807 de Koninklijke Orde van Holland (vanaf november 1807 Orde van de Unie geheten) in
 • Stichtte in 1808 het Koninklijk Instituut van Wetenschappen
 • Toonde als koning zijn belangstelling bij rampen, zoals de kruitramp op 12 januari 1807 in Leiden

uit de privésfeer
 • Was negen jaar jonger dan Napoleon, die vanaf 1791 zijn opleiding ter hand neemt
 • Had een zwakke lichamelijke en geestelijke gezondheid, leed aan verlammingsverschijnselen aan beide handen en bracht veel tijd door in kuuroorden
 • Trouwde in 1802 met Hortense de Beauharnais, de dochter van Napoleons vrouw Joséphine. Het huwelijk was ongelukkig.
 • Trachtte zich als koning de Nederlandse taal meester te maken, maar sprak en schreef steeds een onbeholpen krom-Nederlands
 • Rechtvaardigde zijn koningschap na 1815 in diverse geschriften en trok hierbij fel van leer tegen Napoleon, wat leidde tot een breuk met zijn familie

anekdotes en citaten
 • Napoleon zei van hem in zijn Mémoires: "Lodewijk heeft een heldere geest en is niet onaardig, maar een man met zijn karakter kan veel stommiteiten uithalen en veel schade toebrengen".

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, Huis ten Bosch, vanaf 18 juni 1806
 • 's-Gravenhage, Binnenhof, van december 1806 tot september 1807
 • Utrecht, van september 1807 tot 20 april 1808
 • Amsterdam, Paleis op de Dam, van 20 april 1808 tot juli 1810
 • Haarlem, paleis in de Haarlemmerhout
 • Het Loo
 • Soestdijk
 • Amelisweert

ridderorden
 • Grand aigle de la Légion d'Honneur
 • Grootkruis Orde van de Unie, 14 februari 1807

predicaten/adellijke titels
 • keizerlijk prins, vanaf 1804
 • connétable de l'Empire
 • graaf van Saint-Leu, vanaf 1810

publicaties/bronnen

publicaties
"Documents historiques et réflexions sur le Gouvernement de la Hollande" (1820)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 4 januari 1802

echtgeno(o)t(e)/partner
H.E. de Beauharnais, Hortense Eugénie

kinderen
3 zoons (derde zoon is de latere keizer Napoleon III)

vader
Ch. Bonaparte, Charles

moeder
M.L. Ramolino, Marie Letizia

familierelaties
 • Vader van keizer Napoleon III

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.