Dr. V.M.C. (Vivien) van Geen

foto Dr. V.M.C. (Vivien) van Geen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra

In 2002-2003 volksgezondheidsspecialist van D66 in de Tweede Kamer. Was eigenaar van een beleidsadviesbureau, dat zich met name richtte op de volksgezondheid. Hield zich als Kamerlid behalve met volksgezondheid ook bezig met welzijn, emancipatie en pensioenen. Keerde in 2003 niet terug, nadat zij op een verkiesbare plaats was gezet. Haar Engelse moeder was ondernemer, haar vader een Nederlandse marineofficier.

D66
in de periode 2002-2003: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Vivien Marie Constance (Vivien)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 november 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1973 tot 1974
 • D66 (Democraten 66), vanaf 2001

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • hoofd bureau advies, onderzoek en ruimtelijke ordening, Provinciaal Opbouworgaan Zuid-Holland, tevens secretaris Provinciale Coördinatiecommissie Welzijnsbeleid, van 1973 tot 1977
 • wetenschappelijk medewerker onderzoeksstimulator, subfaculteit andragologie, Universiteit van Amsterdam, van 1977 tot 1981
 • universitair docent organisatie-psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht, vanaf 1981
 • directeur beleidsadviesbureau Dr. Vivien van Geen (kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg, patiëntenvertegenwoordiging), van 1989 tot 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid verantwoordingsorgaan Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, voorzitter ANBO-fractie, vanaf juli 2018

vorige (2/14)
 • voorzitter Rekenkamercommissie Hilversum
 • voorzitter Commissie kwaliteitszorg, Nederlandse Vereniging Rekenkamers en Rekenkamercommissies, van september 2010 tot 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met volksgezondheid, welzijn, ouderenbeleid, verslavingszorg, gehandicaptenbeleid, arbeid en zorg, emancipatie, kinderopvang en pensioenen.
 • Stelde in september 2002 mondelinge vragen aan staatssecretaris Phoa over een brief van minister Heinsbroek over het inrichten van crèches in bejaardentehuizen en het verlagen van de kwaliteitseisen van kinderopvang.
 • Nam in 2002 van Francine Giskes de verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over evenredige vertegenwoordiging van gepensioneerden en werknemers in besturen van pensioenfondsen. (28.354)

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 nummer veertien op de kandidatenlijst van D66 en werd niet herkozen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.